In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams

Nief

05/01/2020

KNODDEKEN

GEBLESTERD

24/11/2019

AFKNANSJELEN

DEIGENIET

FORTOIT

KNANSJELEN

KRIKKELEN

ONVERDRAUCHELEKKE(N)

PEREKALLEKEN

SALIEKEN

SEPIETEN

TREETZAK

TRETEREN

2/09/2019

NIPPEN

VELAUKEN

22/05/2019

ACHTERIEN

APOSTEL

KEST

ONDERKOMMEN

SCHOILÈK

SCHOILÈKKE(N)

KLES

VIEZE-VIEZEN

28/11/2018

NOVENANT

DEVOEIREN

RAUP

LICHT

GAUPERKEN

EIRT

BIEST

APRENSJE, APPERENSJE

17/09/2018

AMBALEINEKEN

DESTEREN

MACHOCHEL

SADOTENGOREN

SCHAMPAVIE

SIS

SMOISTEREN

04/07/2018

Parabel van de verloeren zoeng

07/01/2018

De website OILSJTERSEN DIKSJONEIR es nor oonloidink van ’t oitkommen van de derde papieren oitgauve (november 2016) van den diksjoneir ne kir serjeis onder hannen genoemen, kwesjte van ons ier ewa te kauvelen. Alle woerden, die ‘k  passeirde joor nog ba-iengeropt hem, en dus ni in de derde oitgauve stoon, vindj’e hier ba DIKSJONEIR. Allemool mé dank on de mensjen die mè die woerden deirgespeldj hemmen.

Mor ter zen oeik ewa nieve rubrieken:
Ba RÈMKES EN LIEKES stoon e poor volkse rèmkes en het lieken van Mie Sigaret, me nen gielen oitleg over de vrie moeird in den Ingank Borremaan in 1904.
Ba ERRATA werren ewa faaten rechtgezetj die in de oitgave 2016 gesloepen zen en stoot oeik de ontbreikende inloidink ba de naumenloist in den diksjoneir. Die inloiding was ba ’t zetten op d’ien of d’ander manier weggevallen.
En ten es ter de loist NOG TE VERIFJEIREN. Door stoon woerden en oitdrikkingen die ‘k de lesten toid van Oilsjteneers g’hoeird hem, mor die moi absoluut ni bekendj veirekommen.  Bestoon die woerden wel? En zen ze ten wel echt Oilsjters? Wie dat door iet oever wetj, lot het mè weiten astamblieft!
En dat allemool me dank on mennen webmaster Jo, die dor zennen toid en zen kunde ingestoeken heit!

En nog iet: wie da ’t LESTE NIEF wilj weiten, go ne kir nor men feisboekpagina OILSJTERSEN DIKSJONEIR!