In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

4 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
PEREKALLEKEN dun, lang gedroogd paardenworstje (ook: peresossisken). Vroeger verkrijgbaar in de cafés en bij de leurder met gekaste erwten op manifestaties (kermis, sportgebeurtenissen).
*SIS p 201) -nor de sis zen: LvA 23/6/1889: Te Kortrijk was de overgangsbrug aan de Doornijkpoort zaterdag bijna naar de sis, door ’t manoevreeren van eenen koopwarentrein. Id. 19/8/1894: Als man en vrouw niet aan een zeel trekken is ’t huishouden naar de sis. Volkst. 6/7/1895: Brand in ’t stekskesfabriek van Hoebeke, gebouwen, machines en millioenen dooskes, alles verbrand of naar de sis. LvA 17/5/1891: Als men geen strenge maatregels neemt tegen dat zwemmen in ’t oud Denderken (aan de Gheeraerdtslaan), is die schoone wandeling daar naar den Sis! Werkm. 22/4/1910: Is de heele maatschappij geen raderwerk dat netjes in elkander moet zitten, waar geen wielke, hoe klein en gering het schijne, mag ontbreken of het heele stel loopt naar de sus? Het Recht 1/12/1912: Hun ideaal ligt in de patatten, ’t is naar de Sus. -van zenne sis goon, vallen: Volksst. 5/5/1900: De dief schrikte zoo geweldig van dat plotselinge schelle stemgeluid, dat hij op de zenuwen geraakt werd en van zijnen sus ging. (ook: elders)
TRETEREN (Z.N.) geniepig plagen, sarren, dwarszitten. De Werkman 5/11/1886: Kaulbars (Russische generaal in de vasalstaat Bulgarije) begint Bulgarië leelijk te treêteren en t'hersenpikken; niets is volgens zijn goeste en hij begint er te spreken op zijn deurwaarders:  ik vertrek met gheel mijn ambassade naar Rusland! LvA 19/11/1899: Om uit de gewoonte niet te gaan, begint de jonge nietdeug dat kind te treeteren. Volksst 17/4/1935: Als een Aalstenaar en een Dendermondeuaar elkaar ontmoeten, dan gaan ze seffens aan 't treiteren en aan het zwanzen ! (alg. in Vlaanderen)
VERSCHROKT -verschrokt broeid: oudbakken brood.  Denderb. 28/4/1912:   … dat er slordigheid, in 't hospitaal heerscht, dat aan de zieken wordt opgediend hard of verschrokt brood beplakt met margarine in plaats van boter.  O.F.F.I. Denderstr. 14/7/1946:  Toen Sis uit het vliegmachien stap te, zoo flink als Pie Kert en zoo frisch als een verschrokt kramiekbroodje van voor den oorlog, vlogen een zwerm journalisten op hem toe om hem onmiddellijk te intervieuwen. Verouderd A.N.: verschrookt: uitgedroogd, verschrompeld.