In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
APRENSJE, APPERENSJE -apprensje ver …: duidelijke wil om … Voorp. 10/9/1976: Zoavel en gravie, rioelbooizen en barielen. Dat es aal da ge dor ziet, mor apprènsje ver da zing verooit te goon, dat es wat anders...   apprense mauken: aanstalten maken. O.Tieger 15/3/1930: “Zi” zoin, “'k zal hem 't oaved on de klap haaven, en, zu gaa assen apprensje mokt vah goon te loimen, lupte goij nor boeven en ge foeffeld da bistjen onder zen loakes!” -gien apprensje: geen sprake van. Volksst. 14/4/ 1900:En ze zeggen dat 't vrouwvolk van Pretoria ook leert schieten mee 't ge weer, tegen dat d'Engelsche zoover mosten geraken. Mor daar en is geen apprensje van. Voorp. 6/10/1978:  Domei 'n es 't er natierlèk oeik gin apprensje nimier van meh de tierekatasjen booiten te kommen.en woor zojje die nog vinnen hè? (ook : Antw., …)
Vgl. Apperent: duidelijk blijkend, voor de hand liggend. Costumen vande twee steden ende lande van Aelst, 1618, Art. XXXIX: Als in een sterfhuys noch ouder noch houderigge een is, … , zo is men ghecostumeerd ten gevolghe van de apperenste hoirs, te stellen curateurs. ('Apperentie' is afgeleid van het Franse apprëter wat 'gereed maken' betekent)