In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

2 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
APOSTEL -nen traugen apostel -nen viezen apostel: rare, slechte. 1882,Van Der Gucht, Jan Clercker:  «Dien vent zal niet moeten gewiegd worden, zegde Vien Roebels en te dezer gelegenheid vertelde hij aan den bakker en aan den baas welken viezen apostel hij ontmoet had in 't zwart gekleed. Het Recht 3/10/1909:  En het zou onze eenige betrachting zijn dien zoogezegden eenigen verdediger der werkende klasse, dien viezen Apostel (=Hector Plancquaert) buiten de kamer (vanvolksvertegenwoordigers) te zetten. Denderb.28/10/1900: En die vieze Apostel (Daens) is demokraat!
Ook: nen oordigen apostel. De Stad Ninove 30/9/1894: Al de katholieke schrijvers die zich het welzijn van den Godsdienst en van het vader land ter herte trekken, stelden ten dienste van Graaf de Mun hunne pen en hun woord, om den aardigen apostel (=Daens) te ontmaskeren. Volksst.6/11/1897:   Verscheidene getuigen zijn inderdaad komen verklaren dat die aardige apostel der matigheid bijna alle avonden dronken thuis kwam en dan zijne vrouw op wrede wijze mishandelde. Denderb. 3/6/1904: Minister Combes vervolgt de catholieken in Frank rijk ... en toch, zonder dat hij het wil, is hij voor andere landen een apostel Een aardige apostel, zoo ge wilt, maar toch een apostel want honderden en honderen kloosterlingen heeft hij door zijne uitdrijvingen verplicht elders, bij protestanten en heidenen, hunnen iever voor de zaligheid der zielen aan te wenden.  Volksst.30/3/1901: De groote Turk de Sultan moet een rare vieze apostel zijn. De Sultan heeft aan de schouwburgbesturen streng verboden treurspelen op te voeren omdat deze de stemming van het volk (…) veel te treurig en somber maakt. Volksst.11/11/1924: En men verkondigt dat de vieze apostel  (oplichtster ‘Mieke Manneke, de wonderdoenster van Vorst’) het slachtoffer van een duister komplot geworden is! 

VIEZE-VIEZEN (Z.N.) 1. strenge, kwade, kortaffe, slecht geluimde persoon: Onze miester es ne viezen; -in zenne viezen zen: slecht gehumeurd zijn (elders ook: kluchtig geluimd zijn). 2. onbetrouwbare rare, zonderling: ne viezen apostel.  3. (A.N.) vuile (ook figuurlijk: viespeuk): nen viezen tist. Dolf Boel in N.GvA 2/11.1984: Mor as ge door oever klapt tèn zolle z'a sebiet versloyten ver nen anarchist, ne viezen tist...  Als spotnaam (en geuzennaam) voor L.P. Boon. Knack 3/1/2018: Met de heruitgave van Mieke Maaike's obscene jeugd laait de discussie weer op: was Louis Paul Boon een 'viezentist'?