In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
ACHTERIEN straks, weldra; veelal als waarschuwing: vb. Zetj a moesj op, achterien doei een vallink op! (ook elders: Brabant en Limburg) Petrus van Nuffel in GvA 16/9/1894: Maar gij zijt van alles om te beter onderricht! spotte vrouw Stuyvers ongeloovig grimlachende, achtereen zult gij zijn moordenaar ook kennen! LvA 17/12/1899: Is dat toch waar dat de koster van St Jozefkerk, … , een drukkerij in zijn huis gaat oprechten?  … Achtereen zetten ze nog een drukkerij in 't portaal van de kerk. P. Van Nuffel in Volksst. 27/1/1900: Hij verschrikte, achtereen ging men openen, hem betrappen; Werkm. 28/1/1910: En achtereen komen ons Boeren en ons Huisbewoners ons zeggen voor wie WIJ moeten stemmen. LvA 5/3/1911: Blommen, zegt ge; de Witte Klokskes zijn er al, de Vastelavond-zotjes en de Tijkeloozen en achtereen staan de Meerschen en de Struikbosschen vol blommen. Werkm 24/10/1913 : Winter … Wordt het zijn tijd niet, Barbara, Achtereen Allerheiligen, Allerzielen, St Huybrecht, Sinte Marteken. Werkm. 4/6/1915: Maar 't is het BIER dat opslaat, al 2 a 4 fr. de ton; en blijft de Besloten Tijd nog duren, achtereen vallen de brouwerijen stil. En zonder een glazeken bier, de droeve uren nog verzuren. Werkm. 28/4/1915: -Is me dat regenen, jongens; - Zwijgt er van, achtereen is al de rogge kapot. Werkm 23/6.1916: Meer als half Juni, achtereen Oilstj Kerremis en altijd regenen en kaat zijn. Vroeger ook in de gewone betekenis van straks: Werkm. 19/11/1880: Sara: En nu wensch ik u een goei markt; tot fleus. Wanne: Ja, Sara, tot achtereen; maar 'k heb nog een minuutje tijd en 'k ga mij 'ne Werkman koopen, bij den Manuël; te noenent riskeert hij uitverkocht te zijn;
(voorbeelden voor juni 1916)