In 't Schoein Vloms vlag schoon vlaams
Diksjoneir
Alle woerden
 
Algemien Neiderlands of Schoein Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)
Zoid-Neiderlands of Vloms (woorvan dat de mensjen wel isj peizen dat 't typisch Oilsjters es)

1 gevonnen.
 

Gevonnen woerden.
NOVENANT (A.N.) navenant, in evenredigheid (met het vorige). Costumen vande twee steden ende lande van Aelst, 1618, Art. VIII: Daer mincke valt, … soo wordt de mincke bij Schepene ghetauxeert naer advenant van de winninge die dne gequeststen met sijn ambacht ofte neringhe te voorend ede. … idem Art. IX: Den lanxqr-levenden behout sijn tocht ter helft van de  patrimonale Leenen, …, midts dragende in advenant de lasten uytten gronden gaende.
De Werkm.7/1/1876: wij zeggen alleenlijk dat een man die wel werkt, 'nen treffelijken loon verdient, navenant dat zijn werk langdurig, lastig en gevaarlijk is;