In 't Oilsjters vlag aalst
Woordenboek
Alle woorden
 
Algemeen Nederlands (waarvan men wel eens denkt dat het typisch Aalsters is)
Zuid-Nederlands (waarvan men wel eens denkt dat het typisch Aalsters is)

8 gevonden.
 

Zuid-Nederlands
DEVOEIREN in: -zijn devoren doen: zijn best doen, doen wat men kan.  C. Everaert, Leiden 1898-1920: Inder tyt der victorien jc myn devoor ghedaen hebbe, … 

DEVOIR: huiswerk:  annen devoir mauken: zijn huiswerk maken. Vroeger ook: verlichtingen  Costumen vande twee steden ende lande van Aelst, 1816, Art. XIV: ’t Leen zal bij wijsdom van mannen geappliquiert worden ter tafel vanden Leen-Here zonder rekeninghe te doen, totter tijdt toe dat alle behoorliche devoiren gedaen zijn …

KROTTER 1 knoeier  (bv. in het voetbal) GvA 18/5/1947: Dat men de ene dag een sportman een ster noemt en de volgende een krotter … GvA 18 mei 1949: F.C. wil zeggen “Flauw Club Eendracht”, “Het zijn krotters”; … Dat is allemaal praat van slechte supporters, … 2 slechte betaler, hongerlijder: Werkm.10/10/1873: Platte Trees noemt heuren krotter – “Mijnen langen vog’lenschrik! – “Mijn scheeven, scheelen otter”, “Mijn dwazen lomperik!”)
MET'NIENEN meteenen, AN meteen. 1 tegelijkertijd, op de koop toe. Dirk. R. Camphuyzen, Stichtende Rymen II, Amsterd. 1624:  Dat het (boek) u, Christelyke ... Lezer, stichte, en met eenen vermake, …  Werkm. 13/3/1874: de olie schoot in brand en meteenen de omringende voorwerpen.  De lokomotief kreeg plotselings 'ne geweldige schok en al de waggons meteenen. t Was 'nen os die op de rails lag en doodgereden was. 2 zo goed als tegelijkertijd maar toch als gevolg ervan: Metnienen doei a zjier! Denderb. 2/3/1924: Verleden week stemden zij (de leiders van ’t socialism) in den senaat als een man tegen de heele begrooting des lands én meteenen tegen alle jaarwedden van het Staatspersoneel en tegen de dertiende maand vergoeding. Voorp. 17/12/1976: En meh da fritkot peis ek metnienen al ne kier op de doagen van karnaval die stillekes oon dichterboy kommen. Id. 19/6/1981:  ikke 'n vroag ni beiter as ne Jaan de Licht in brons te lote gieten. En door op te zetten da ze (de mensjen) domei met'nienen ne kier zolle peizen op da Boentjen dad op ’t leste van zenne kleinen oerlog geschreiven heit, schipt de mensjen e geweiten …
TRAMAAR die veel op zwier gaat, blijft hangen. -op tramaar zijn: op zwier, op marode zijn. Vooral West-Vlaanderen (seizoenarbeid in Frankrijk!): You Tube 2/1/2010, Veurne: Ziromtje is ol heel dun dag up tramaar. Ook: Zottegem.(Fr. trimard: landloper)
TRETEREN geniepig plagen, sarren, dwarszitten. De Werkman 5/11/1886: Kaulbars (Russische generaal in de vasalstaat Bulgarije) begint Bulgarië leelijk te treêteren en t'hersenpikken; niets is volgens zijn goeste en hij begint er te spreken op zijn deurwaarders:  ik vertrek met gheel mijn ambassade naar Rusland! LvA 19/11/1899: Om uit de gewoonte niet te gaan, begint de jonge nietdeug dat kind te treeteren. Volksst 17/4/1935: Als een Aalstenaar en een Dendermondeuaar elkaar ontmoeten, dan gaan ze seffens aan 't treiteren en aan het zwanzen ! (alg. in Vlaanderen)
UITKOMMENDEN lente. Werkm. 3/5/1878: En april is bijna ‘ne juni geweest dees jaar; ver zou men moeten achteruitgaan om eenen aangenameren uitkomenden te vinden. Gids v Uith. Mei 1986: Allei, dat és na oitkommenen, en ge zoitj ieder gon peizen da’t wintjer on ’t werren es, in plosj van zoemer.

VEIRZETKINDJ kind geboren voor het huwelijk, vroegkomertje
VIEZE-VIEZEN 1. strenge, kwade, kortaffe, slecht geluimde persoon: Onze miester es ne viezen; -in zenne viezen zen: slecht gehumeurd zijn (elders ook: kluchtig geluimd zijn). 2. onbetrouwbare rare, zonderling: ne viezen apostel.  3. (A.N.) vuile (ook figuurlijk: viespeuk): nen viezen tist. Dolf Boel in N.GvA 2/11.1984: Mor as ge door oever klapt tèn zolle z'a sebiet versloyten ver nen anarchist, ne viezen tist...  Als spotnaam (en geuzennaam) voor L.P. Boon. Knack 3/1/2018: Met de heruitgave van Mieke Maaike's obscene jeugd laait de discussie weer op: was Louis Paul Boon een 'viezentist'?