In 't Oilsjters vlag aalst

Errata

Oilsjtersen Diksjoneir  - uitgave november 2016

-p 177 PLADASJ: erratum: Denderb. 28/11/1897: Laat ze (De Donsjen)  (i.p.v. de dosjen) … =de gebroeders Daens

VERBETERINGEN VAN EN AANVULLINGEN BIJ DE LEGENDES ONDER DE FOTO’S

-p 25  Ingang Borreman aan de Windmolenstraat … Zittend aan zijn voordeur: Louis Paelinck.

-p 110  Legende foto:  Het nieuwe kinjeken Baba (links) dartelt … (i.p.v. rechts)

-p 116  De foto is gemaakt op de Gentsesteenweg (niet in de Koolstraat, maar ter hoogte van de Koolstraat). De bakker is Odilon Bayens, Gentsesteenweg 162.

-p 127 minister Adolphe Van Glabbeke (i.p.v. Alphonse).

-p 270  Voormalige herberg, gebouwd op het land van Petrus De Vulder na 1860, aan de hoek van de Oude Gentbaan en de Kreupelveldstraat. De waard zou de geest gegeven hebben juist voor de drukke dagen van ‘Appeloenenkermis’. Volgens de overlevering  hielpen familieleden/medelevende buren het lichaam naar de zolder dragen om het overlijden pas later bekend te maken, zodat de kersverse weduwe het café kon blijven openhouden  tijdens de kermisdagen. In de jaren 1880 ‘Estaminet In Sinte-Apollonia’, bij Domien De Brucker-Maria Joanna De Vulder: geregeld  wafelslag, onder andere op kermismaandag, eind april. Domien overlijdt in 1895, volgens de akte op maandag 22 april … de laatste dag van de kermis. Vanaf dan: bij weduwe De Brucker-De Vulder. In 1930-‘34: herberg van Gustaaf De Vulder. Nadien snoep- en specerijenwinkeltje van Maria ‘van Lageken’ Vermoesen, tot haar overlijden op 75-jarige leeftijd in 1954. Dan Marie Danckaert-Van Kerkhove tot 1967. Huisje gesloopt in 1970. Foto in 1962 gemaakt voor het slopingsdossier n.a.v. de verbreding van de straatweg.

- p 288  De Sissen (Francis Van den Steen) scoort tijdens een toernooi midden de jaren 1960. (i.p.v. in 1957). De Okapizaal ‘De Burcht’ opende in oktober 1966. Tot dan werd op de Hopmarkt in open lucht gespeeld.

-p 295 De persoon tussen Odilon Mortier en Petrus De Gols is Marcel Carlier, niet Frans Lievens.

NAMENLIJST
Op p. 292 van de Oilsjtersen Diksjoneir begint een namenlijst, die misschien wat raar overkomt: de gebroeders Draakmans, notoire Draeckenieren bij voorbeeld, staan er tussen de Italiaanse vrijheidsstrijder Garibaldi en de Vlaamse auteur Gerard Walschap … wat bizar inderdaad,maar dat komt doordat de inleiding bij deze namenlijst bij het lay-outen weggevallen is, waardoor het opzet van de lijst de mist ingaat. Dat wordt hierbij rechtgezet. Hieronder de ontbrekende inleiding:

In de Oilsjtersen Diksjoneir komen heel wat namen van personen voor, hetzij omdat er een uitspraak van hen aangehaald wordt, hetzij omdat ze in zo een quote vermeld worden.  Deze personen zijn met een korte biografie opgenomen in de namenlijst (p 292-319).