In 't Oilsjters vlag aalst

Aalsterse spelling

Aangezien het Aalsters, zoals elk dialect, een spreektaal is, bestaat er geen eenduidige spelling voor deze taal. Daarom werd gekozen voor een zo leesbaar mogelijke spelling, die uiteraard niet perfect fonetisch de klanken weergeeft.


Omdat wij allen de algemene spelling van het Nederlands gewend zijn, werd zoveel mogelijk naar de principes daarvan teruggegrepen.

De lettercombinatie ’oa’ werd vermeden wegens verwarrend:  we schrijven ofwel ’o’, (open lettergreep) of ’oo’ (gesloten lettergreep) voor de uitspraak als in Niestroot en sadoot … ofwel ’au’ (auverechts, nen auker …).

Enkel voor op elkaar gelijkende klanken in bij voorbeeld bois (buis) en bois (beis =schommel)  is verwarring mogelijk, zodat naar het vergelijkingswoord verwezen wordt bij kans tot verkeerd lezen.

Ook accenten en trema’s werden waar mogelijk weggelaten en de overgang naar een j zoals bij voorbeeld in Niejstroot wordt ook niet door een letter j of ë weergegeven.


Wij raden elke Aalstenaar aan deze spelling te gebruiken als hij dialect schrijft: ze bevordert de leesbaarheid.